HAKKIMIZDA

TİAK A.Ş.
TİAK A.Ş. Aralık 2010'da televizyon izleme araştırmalarını organize etmek ve denetlemek amacıyla kurulmuş olan bir anonim şirkettir. Televizyon İzleme Ölçümleri alanında ilgili taraflar olan, Reklam Verenler, Medya Planlama Ajansları ve TV Kanallarının bir araya gelmesiyle tüm sektör değişkenlerinin, dünya standartlarına uygun ortak bir platformda fikir birliğiyle hareket ettikleri, ilgili bütün tarafları temsil eden yönetim anlayışı ile kurumsal bir yapıdır.

TİAK A.Ş.; 1992 yılından başlayarak, televizyon izleme araştırmalarını organize etme ve denetleme çalışmalarını gönüllülük esasıyla sürdürmüş olan komitenin, 2010 yılında anonim şirket olarak yeniden yapılanmasıyla kurulmuştur. Rekabet Kurulu’nun 2.11.2009 tarihli raporu TİAK A.Ş. yapılanmasının çerçevesini oluşturmuştur. Tüzel kişiliği, hukuki sorumluluğu ve dünya ölçüm standartlarına tam uyumlu yapısıyla TİAK A.Ş. “televizyon izleme araştırması” faaliyetini yüklenici firmalar aracılığıyla organize etmektedir. Objektif olarak belirlenmiş yerleşik kurallara göre ölçümün sürdürülmesini hassasiyetle sağlamaktadır.

TÜRKİYE TELEVİZYON İZLEYİCİ ÖLÇÜM SİSTEMİ – ANİMATİK VİDEO

TİAK A.Ş. Kuruluş
TİAK (Televizyon İzleme Araştırmaları Komitesi) 2.11.2009 tarihli Rekabet Kurulu kararı öncesinde gönüllü teknik komiteye sahip bir kuruluş olarak faaliyet göstermiştir.

REKABET KURULU’nun 02.11.2009 tarihli kararıyla Türkiye’de televizyon rating ölçümlerini yaptıran TİAK’ın tüzel bir kişilik olarak yapılanması gerekliliğini bildirmesi üzerine Aralık 2010'da TİAK A.Ş. kurulmuştur. Rekabet Kurulu’nun ortaya koymuş olduğu kriterler doğrultusunda anonim şirket olarak yapılanmış ve dünya ölçüm standartlarına tam uyumlu bir yapıya kavuşmuş olan TİAK A.Ş. tam zamanlı çalışanlara sahip bir tüzel kişilik olarak faaliyet göstermeye başlamıştır. Bu çerçevede TİAK A.Ş., kuruluş sözleşmesi ve yazılı kuralları bulunan, sektörlerin bütün katılımcılarını bir araya getiren ve bütün bu katılımcılar için hayati öneme sahip TAM (Television Audience Measurement - Televizyon İzleme Araştırması) verilerinin temin edilmesi işinin bütün aşamalarını temin ve kontrol eden, konu ile ilgili stratejik kararları kendisi alabilen kurumsal kimliğe, teknik yeterliliğe ve işlerliğe sahip bir yapıdır. Ölçüm sonuçlarından yararlanma ihtiyacı içindeki reklamverenlerin ve reklamcıların da, izlenme oranlarını artırma rekabeti içindeki televizyon yayın kuruluşları ile birlikte temsilini sağlayan bağımsız, tarafsız ve kurumsal bir organizasyon / ortak birimdir.

14.07.2011 tarihinde, Rekabet Kurulu tarafından TİAK A.Ş. ile TNS A.Ş. arasında akdedilmiş olan Televizyon İzleyici Ölçümü Hizmet Sözleşmesi’ne bireysel muafiyet tanınmıştır. Ardından 8 Eylül 2011 tarihinde TNS A.Ş. ile “Televizyon İzleyici Ölçümü Hizmet Sözleşmesi” imzalanmıştır.

TİAK A.Ş., Reklamverenler Derneği, Reklamcılar Derneği ve 18 televizyon kanalı olmak üzere 20 hissedarla kurulmuştur.

Teknik Komite

02.11.2009 tarihli Rekabet Kurulu Rapor’unda televizyon izleme araştırmalarının temini için oluşturulan Müşterek Endistri Komitesi’nin Televizyon İzleyici Ölçümü hizmetinin bütün aşamalarını belirleme, analiz ve kontrol edebilme yeteneğine sahip olması gerektiği, bu nedenle yabancı ülke örneklerinde de görüldüğü üzere Müşterek Endistri Komitelerin tamamında denetçiden ayrı olarak teknik yeterliliğe sahip tam zamanlı çalışanlar istihdam edilmekte olduğu kaydedilmiştir.

Bu rapor çerçevesinde, TİAK A.Ş.’nin kuruluşuyla birlikte, TİAK A.Ş. adına Televizyon İzleyici Ölçümü araştırmasını sürekli takip ederek, Televizyon İzleyici Ölçümü hizmetinin yapılış şeklinin belirlenmesine, bu hizmetin icrasının sağlanmasına yönelik faaliyette bulunan, tam zamanlı çalışan Teknik Komite görev yapmaya başlamıştır. Komite üyeleri kendi içlerinden seçtikleri bir Komite Başkanı yönetiminde çalışmaktadır.

Teknik Komite, yaptığı faaliyetler ve aldığı kararlar konusunda Yönetim Kurulu’na düzenli raporlama hizmeti sunmaktadır. Televizyon İzleyici Ölçümü hizmetine ilişkin araştırmanın kaç hanede, kaç adet cihazla yapılacağına ilişkin veriler de dahil olmak üzere, teknik açıdan uluslararası normlara uygun olarak gerçekleştirilmesi için gerekli tüm standartları adil ve şeffaf bir şekilde belirlemek ve Araştırma Şirketi’nin bu standartları hayata geçirmesini temin edecek tedbirleri almak; bu bağlamda Televizyon İzleyici Ölçümü hizmetinin teknik kontrolünü yapmak Teknik Komite’nin görevidir.

Misyonumuz
Televizyon izleyicisinin, televizyon izleme ölçümlerinin en adil ve doğru şekilde yapılmasını sağlamak için ilgili menfaat gruplarının bu konudaki ekonomik menfaatlerini gözeterek ve onları mümkün olduğunca bünyesinde bir araya getirerek;
Ölçümün teknik, mali ve hukuki alt yapısı ile mekanizmasını oluşturmak ve ölçüm süreci ve sonuçlarını denetlemek;
Sektör için geçerli ölçüt (single currency) olacak tek bir izlenme verisinin belirlenmesinin sağlanması,
Ölçüm sonuçlarından yararlanma ihtiyacı içindeki reklam verenlerin ve reklamcıların da, izlenme oranlarını artırma rekabeti içindeki televizyon yayın kuruluşları ile birlikte temsilini sağlayacak bağımsız, tarafsız ve kurumsal bir organizasyon / ortak birim kurmak,
Bu bağlamda ilgili taraflar arasında çıkabilecek ihtilâfları çözmek, ülkemizde televizyon izleme araştırmalarının yaygınlaşıp, gelişimini sağlamak ve reklam verenlerin televizyon kanalları kullanımlarının ölçümlenip raporlanmasını yapmak veya işlerini belirleyeceği koşullar çerçevesinde üçüncü şahıslara yaptırmaktır.
Hissedarlar
A Grubu Hissedarlar
Reklamverenler Derneği (RVD)
B Grubu Hissedarlar
Reklamcılar Derneği (RD)
C Grubu Hissedarlar
ATV
KANAL D
STAR TV
SHOW TV
FOX TV
KANAL 7
FLASH TV
TRT 1
TRT HABER
TEVE2
D Grubu Hissedarlar
NTV
HABERTÜRK
BLOOMBERG
CNN TÜRK
TV4
TV8
ÜLKE TV
KANAL A
Yönetim
Murat YANCI
Yönetim Kurulu Başkanı, Demirören TV Radyo Yayıncılık Yapımcılık A.Ş. (Kanal D) Temsilcisi
Banun ERKIRAN ÇITAK
Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Reklamcılar Derneği Temsilcisi
Zeynep VERDA MINIK
Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Reklamverenler Derneği Temsilcisi
Dursun GÜLERYÜZ
Genel Müdür
Yönetim Kurulu
Murat YANCI
Yönetim Kurulu Başkanı, Demirören TV Radyo Yayıncılık Yapımcılık A.Ş. (Kanal D) Temsilcisi
Banun ERKIRAN ÇITAK
Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Reklamcılar Derneği Temsilcisi
Zeynep VERDA MINIK
Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Reklamverenler Derneği Temsilcisi
Hacı Ali TÜRKARSLAN
Turkuvaz Aktif Televizyon Prodüksiyon A.Ş. (ATV) Temsilcisi
Şaban ŞİKAR
Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT 1) Temsilcisi
Muhammed Ziyad VAROL
Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT HABER) Temsilcisi
Gülay YILMAZ ŞAHİN
Aks Televizyon Reklamcılık ve Filmcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SHOW TV) Temsilcisi
Erdem Barış ERZİNCAN
STAR TV Medya Hizmetleri A.Ş. (Star TV) Temsilcisi
Recep Emre TAYLAR
TV8 TV Yayıncılık A.Ş. (TV8) Temsilcisi
Erdinç YERTEK
Huzur Radyo Televizyon A.Ş. (Fox TV) Temsilcisi
İsmail KARAHAN
Hayat Görsel Yayıncılık A.Ş. (Kanal 7) Temsilcisi
Tülay DÖLEN
Star Medya Ajans A.Ş. (TV 4) Temsilcisi
Abdulhalik ÇİMEN
Turkuvaz Medya Yayın Hizmetleri A.Ş. (A HABER) Temsilcisi
Melda GÖKŞİN
Mina Televizyon Yayıncılık A.Ş. (teve2) Temsilcisi
Ferit ERSOY
Kanal Beyaz Televizyon Radyo ve Yayıncılık A.Ş. (Beyaz TV) Temsilcisi
Denetim Kurulu
Derya COŞKUN
Reklamverenler Derneği Temsilcisi
Tolga ÜNER
Reklamcılar Derneği Temsilcisi
İzzet CAN
Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) Temsilcisi
Raporlanan Kanallar ve Abone Medya Planlama Ajansları
TAM ZAMANLI RAPORLANAN KANALLAR
 1. A2 TV
 2. ATV
 3. BEYAZ TV
 4. CARTOON NETWORK
 5. DMAX
 6. FOX TV 
 7. KANAL 7
 8. KANAL D
 9. MİNİKA ÇOCUK
 10. SHOW TV
 11. STAR TV
 12. TLC
 13. TEVE 2
 14. TRT 1
 15. TRT ÇOCUK 
 16. TRT SPOR
 17. TV4
 18. TV8
 19. TV8,5
 20. 360 
YARI ZAMANLI RAPORLANAN KANALLAR
 1. A HABER
 2. A SPOR
 3. BENGÜTÜRK TV
 4. CNN TÜRK
 5. DİYANET TV
 6. FLASH HABER TV
 7. HABER GLOBAL
 8. HABERTÜRK
 9. HALK TV
 10. KRT TV
 11. NTV
 12. SÖZCÜ TV
 13. TELE1
 14. TGRT HABER 
 15. TRT BELGESEL
 16. TRT HABER
 17. TRT KÜRDİ 
 18. TRT MÜZİK
 19. TRT SPOR YILDIZ
 20. TV100
 21. ULUSAL KANAL
 22. ÜLKE TV
ABONE MEDYA PLANLAMA AJANSLARI
 1. ALLCOM MEDIA
 2. ARENA MEDIA
 3. BROTHERS & SISTERS
 4. CEREYAN MEDYA 
 5. DENTSU AEGİS MEDYA
 6. DONANIM MEDYA
 7. FAMILY MEDYA
 8. HAVAS MEDIA 
 9. IMPACT MEDIA
 10. LOTS İSTANBUL
 11. MEDIA GLORY
 12. MEDIACOM ISTANBUL
 13. MEDIA REPUBLIC
 14. MEDIA STORE
 15. MEDIA QX
 16. MEDYA9
 17. MEDYACIZADE
 18. MG MEDIA
 19. MINDSHARE 
 20. mSIX&PARTNERS
 21. OC MEDIA
 22. OMD MEDIA
 23. PEOPLE COMMUNICATION
 24. PHD MEDIA
 25. PURPLE MEDIA
 26. REKSAN REKLAM
 27. SKALA MEDYA
 28. SOULECON MEDIA
 29. SPEED MEDIA
 30. STAFF MEDYA
 31. TIME
 32. UM MEDIA
 33. VİVAKİ MEDIA
 34. WAVEMAKER
 35. ZOOM İLETİŞİM
 
Üyeliklerimiz
TÜAD (Türkiye Araştırmacılar Derneği)
Web Sitesi
i-jic (International Association of Joint Industry Committees for Media Research)
Web Sitesi
İletişim Araştırmaları Derneği
Web Sitesi
İletişim Eğitimi Değerlendirme Akreditasyon Kurulu
Web Sitesi
Copyright © 2017 by TİAK A.Ş.